Efterkommerne - tavle B
 
 

3. generation

Peder Joseph MazantiPeder Joseph Mazanti, født 26.10.1818 i Tørring Sogn (søn af proprietær Ferdinand Anthon Mazanti og Else Christine Ingwersen), død 22.01.1899 i Horsens, sognepræst. Cand.theol. 1846; institutbestyrer i Vejle 1847, i Skanderborg 1851; kateket i Ærøskøbing 1858; sognepræst i Vester Tørslev-Svenstrup ved Hobro 1868, i Udbyneder-Kastbjerg ved Hadsund 1875-93. Han havde ikke stor kirkegang. "Pastor Mazanti var 'en ganske almindelig præst', ikke nogen vækker, men han og hans hustru var interessante personligheder, elskelige mennesker" (Paul Nedergaards præstehistorie). Da Gustav Wied i 1883-84 var huslærer på Overgård, modtog familien Mazanti ham gæstfrit, men de misbilligede hans forelskelse i deres 16-årige plejedatter Ellen Hall. Wied var inspireret af Overgård-tiden, da han skrev "Slægten", hvis hovedperson er en gal, dansk-italiensk præst, Mascani. Men gamle sognebørn mente ikke, at Mazanti havde været "drikfældig" eller havde haft "andre udsvævelser". Han fik en stærk nerverystelse ved Udbyneders brand i 1892, hvor bl.a. præstegården brændte, og tog sin afsked.
Gift 10.08.1853 i Gjerlev Kirke ved Randers med Emilie Marie Hall, født 22.11.1828 i Vor Frelsers Sogn, København (datter af bødkermester, premierløjtnant og adjudant i det borgerlige artilleri Wilhelm Hall og Adelaide Vilhelmine Seemann), død 17.11.1901 i Horsens.

 • 4 børn, se 4. generation

4. generation

Peder Joseph Mazanti og Emilie Marie Halls børn

 1. Maria Mazanti, født 15.09.1855 i Skanderborg, død 21.06.1922 på Almindeligt Hospital, København. Boede i Baggesensgade 46B, København ved sin død. Blev derefter ført til Horsens Kirkegård og begravet der, sikkert i sine forældres grav.
  Gift 21.09.1876 i Udbyneder Kirke (skilt) med Frederik Emilius Vinding, født 24.06.1853 i Budolfi Sogn, Ålborg (søn af skibsfører Poul Johan Charles Vinding og Helene Sophie Holst), proprietær. Ejer af Vestergård i Øster Tørslev Sogn ved Randers 1876-1901, flyttede derefter til København og blev gift (2) i 1918 med Anna Frederikke Rønnow (født 1872).

 2. Antonette Mazanti, født 03.06.1859 i Ærøskøbing, begr. 05.09.1914. Hun var kronisk syg (vattersot), så sønnen blev opdraget hos pastor Mazanti.
  Gift 29.05.1879 i Udbyneder Kirke med Christian Wolrath Hollesen, født 22.08.1848 i Nimtofte Sogn, Djursland (søn af møller i Nimtofte Mølle, senere proprietær i Hornbæk Hans Christian Hollesen og Ane Marie Dorthea Bredstrup), død ca 1921, proprietær. Ejede Ringgård i Ring, Øster Alling Sogn, Djursland 1877-87; var forvalter på Ulstrup pr. Ulstrup Station (1899); derefter forvalter på Rodvigsballe ved Brædstrup (1901) og sidst skovrider på Nørlund Gods ved Rold Skov.

 3. William Hall Mazanti, født 31.12.1861 i Ærøskøbing, død 10.06.1937, postmester. Postelev i Odder 1880; postfuldmægtig i Horsens 1881; militærtjeneste 1884; postekspedient i Nyborg 1888, i Fredericia 1889; konst. postmester i Brædstrup 1892-93; postkontrollør i Fredericia 1902; postmester i Holstebro 1909, i Næstved 1917-31. Formand for Postvæsenets Begravelseskasse og for Jydsk Boldspil-Union, som han stiftede 1895. Agent for Statsanstalten for Livsforsikring fra 1881. Konservativ kandidat ved 3 folketingsvalg, byrådsmedlem. Ridder af Dannebrog 1927. Han var en lun jyde med et godt humør.
  Gift 02.11.1888 i Vor Frelsers Kirke, Horsens med Anna Cathrine Augusta (Kate) Simonsen, født 01.02.1867 i Horsens (datter af købmand Søren Christian Simonsen og Hansine Mette Marie Jensen), begr. 24.08.1939. Hendes hjem var gæstfrit og hjerteligt.

 4. Wilhelmine MazantiAdelheid Christine Wilhelmine (Willy) Mazanti, født 28.05.1865 i Ærøskøbing, død 20.03.1940 i København. Boede på Borgmester Jensens Allé 7 nær Fælledparken ved sin død.
  Gift (1) 23.12.1887 i Udbyneder Kirke (skilt 10.12.1903) med Peter Schmidt Madsen, født 14.04.1860 i Nørup Sogn (søn af gårdforpagter i Førstballe, senere høker i Vejle, købmand Hans Bertelsen Madsen og Michaeline Schmidt), købmand. Boede 1890 i Jessensgade, Horsens med lærling, amme og tjenestepige.
  Gift (2) efter 1907 med Anthon Viggo Jølver, født 29.09.1871 i Skagen (søn af fraskilt kone Christiane Christensen), død 25.12.1916 på Strandvejen 82 II, Hellerup Sogn, grosserer. Navneforandring fra Christensen. Rejste i maj 1907 til Amerika samme dag som Willy Mazanti - men de vendte tilbage til Danmark igen.


5. generation

Maria Mazanti og Frederik Emilius Vindings børn

 1. Frederik Jakob Sofus Povlsen Vinding (født 1877), landmand
 2. Peter Helmuth Emil Vinding (født 1880), urtekræmmerkommis
 3. Povl Aksel Villiam Vinding (født 1881), forvalter
 4. Viktor Ejnar Vilhelm Vinding (født 1883), afdelingschef
 5. Frits Theodor Mazanti Vinding (født 1889), kontorist
 6. Poul Vendelbo Løvenørn Vinding (født 1892), gartner, gift med Marie Jacobsen
 7. Frithiof Birger Egon Vinding (født 1897), kontorist

Antonette Mazanti og Christian Wolrath Hollesens børn

 1. Emilie Marie Hollesen (født 1880), gift med Jakob Frederik Kristian Ole Helms (født 1878), agent
 2. Hans Christian Hollesen (1882-1965), stationsforstander, gift med Dorthea Laursen (1889-1974)

William Hall Mazanti og Anna Cathrine Augusta Simonsens børn

 1. Frithiof Mazanti (1889-1953), repræsentant, gift med Merthine Petrine Christine Pedersen Møller (1878-1974).
 2. Carmen Ingeborg Mazanti (1894-1963), gift (1) med Sigfrid Valdemar Lind (født 1873), maskinmester, gift (2) med Tage Christian Birke Schmidt (1901-1983), postforvalter

Adelheid Christine Wilhelmine Mazanti og Peter Schmidt Madsens børn

 1. Carmi Clegg Schmidt-Madsen (1888-ca 1955), fabrikant, gift (1) med Anna Julie Kjær (født 1892), gift (2) med Anna Jensen
 2. Hother Schmidt Madsen (1890-1892)
 3. Stig Hjalmar Schmidt-Madsen (1894-1991), bankprokurist, gift med Emmy Sofie Berg Pedersen (1901-1996)

H. Hjort-Nielsen omtaler W. H. Mazanti fyldigt i Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen 1930. Fr. Vindings slægt, se Stamtavle over den Vindingske Slægt (Kbh. 1926).


Til 1. del | Til startsiden