Efterkommerne - tavle G
 
 

3. generation

Marie Theresia Egertine Christine Flora Mazanti, født 23.02.1829 i Tørring Sogn (datter af proprietær Ferdinand Anthon Mazanti og Else Christine Ingwersen), død af kræft 09.08.1877 i Holmens Sogn, København.
Gift 22.10.1850 i Sct. Nicolai Kirke, Vejle med Christian Maltha Kragballe Evers, født 15.11.1822 i Vejle (søn af bataljonskirurg Heinrich Friedrich Anton Evers, som var født i Braunschweig, og Hedvig Sophie Mehl Kragballe), død 25.03.1882 i Klaksvig på Færøerne under et besøg hos datteren Sophie. Ejede en købmandsgård i Vejle sammen med broderen C. R. Evers, som imidlertid trak sig ud af forretningen og blev maltølbrygger (og startede produktionen af Evers-bolcher). Senere blev Chr. Evers handelsagent i København.

 • 9 børn, se 4. generation

4. generation

Marie Theresia Egertine Christine Flora Mazanti og Christian Maltha Kragballe Evers' børn

 1. Sophie Christine Evers, født 11.08.1851 i Vejle, død i maj 1937.
  Gift 24.08.1877 i hjemmet, Helligånds Sogn, København med Christian Albert Emil Hansted, født 07.04.1849 i Horsens (søn af materialist Laurits Emil Hansted og Mette Marie Schandorff), død 22.03.1911. I tømrerlære til 1870; cand.med. 1876, praksis i Gloslunde ved Nakskov samme år; distriktslæge på Norderøerne, Færøerne 1878, bopæl i Klaksvig; distriktslæge i Hvetbo Distrikt, Hjørring Amt 1884, bopæl i Nørre Saltum; distriktslæge i Nykøbing F. 1895 og læge ved amtssygehuset der; flere gange konst. stiftsfysikus. Ridder af Dannebrog 1900. Han skal have været myndig og meget dygtig.

 2. Antoinette Evers, født 02.07.1853 i Vejle.

 3. Henrik Frederik Anton Evers, født 05.07.1854 i Vejle, død 16.01.1861 samme sted.

 4. Elisabeth Christine Evers, født 10.08.1856 i Vejle. Hun var i febr. 1880 husholdningselev hos sin onkel F. May i Follerup Mølle, Herslev Sogn.
  Gift 27.08.1880 med Fritz Wilhelm Brandt, født 29.12.1849 i Kolding (søn af hvedebrødsbager Jes Hendrichsen Brandt og Nicoline Hansen), købmand i Nyborg. Var i febr. 1880 enkemand, boede Kongegade 119A, Nyborg og havde en 19-årig kommis. Kan være identisk med grosserer Brandt fra København, som 1885 var fadder til Flora Julie Sønnichsen.

 5. Anton Ferdinand Mazanti Evers, født 09.12.1857 i Vejle, død 10.10.1951 i København. Kadet 1874, sekondløjtnant 1878, premierløjtnant 1880, kaptajn 1894, kommandør 1905, kontreadmiral 1914, viceadmiral 1918, tog sin afsked 1923. Adjudant hos prins Valdemar 1886-1905, deltog med ham i "Valkyriens" togt til Østasien 1899-1900. Var jævnligt skibschef på togter. Fra 1918 chef for flådens overkommando samt generalinspektør for søværnet og chef for søofficerskorpset. Storkorsridder af Dannebrog 1920. Var på Christian IX's tid ven med yngre medlemmer af kongehuset. Arbejdede med kgl. slægtshistorie og lavede bl.a. en stamtavle for prins Georg.
  Gift 12.10.1886 i Holmens Kirke, København med Marie Alexandra Lindholm, født 29.10.1861 i Jægersborg (datter af oberst Vilhelm Lindholm og Caroline Ottilde Frederikke Vilhelmine Hedemann), død 26.05.1933 i København.
 1. Marie Augusta Evers, født 31.08.1859 i Vejle, død 1930. Adopteret af H. P. Schultz og hustru og fik navneforandring til Schultz efter bevilling 03.05.1875.
  Gift 19.04.1887 i Daugård Kirke ved Vejle med Ernst Frants Hans Knipschildt, født 20.10.1852 på Espe, Boeslunde Sogn (søn af skovrider og forpagter Carl Johan Knipschildt og Barbara Maria Syberg), død 26.11.1926 i Kolding. Var 1887 forpagter af Løgismose på Sydfyn, derefter ejer af Skanderupgård og Nygård ved Kolding og formand for andelsmejeriet i Kolding. Fik i 1897, under en forhandling med grev Schack om en forpagtning af Schackenborg, en natlig åbenbaring, som fik ham til at sælge sin gårde og vie sit liv til missionsarbejde. Var 1901-23 indremissionær. Forpagtede Missionshotellet i Kolding, som Marie drev, mens han rejste rundt. Beskrives som en fremragende taler, der oplevede store vækkelser på stærkt besøgte møder i Kolding. En anden missionær i byen var mere "blid", og de skal have beskyldt hinanden for hhv. at "lukke for få og for mange ind i himlen".

 2. Henny Emilie Evers, født 12.11.1861 i Vejle, død 20.11.1935 i Holte, Søllerød Sogn. Ansat i Livrenteanstalten i København som ung. Forlod manden ca 1912 og var i en årrække husbestyrerinde for en landinspektør i Rudkøbing. De sidste 10 år af sit liv bestyrede hun den mandlige afdeling af Vanførehjemmet i København.
  Gift 09.11.1883 i Vor Frue Sogn, København med Victor Johannes Nicolai Sønnichsen, født 09.09.1856 på Oksholm, Øland Sogn (søn af godsejer Carl Julius Sønnichsen og Julie Hansine Wieberg), død 29.06.1934 på Egensekloster, Mou Sogn, godsejer. Landvæsenselev på 2 jyske hovedgårde fra 1871; underkorporal 1877; exam.jur. 1879; ejede herregården Løgismose på Sydfyn 1883-87 og opførte der kirkefløjen og tårnets spir; godsforvalter på Nørlund, Ravnkilde Sogn 1893-95; ejer af herregården Egensekloster, Mou Sogn fra 1896. Hans omtumlede liv beskrives i sønnens bog om slægten Sønnichsen. Se også "
  Sognepræsten".

 3. Johannes Peter Mazanti Ingversen Evers, død som barn.

 4. Christian Maltha Evers, født 16.05.1869 i Kolding, død 18.05.1869 samme sted.

5. generation

Sophie Christine Evers og Christian Albert Emil Hansteds børn

 1. Laurits Emil Hansted (1878-1878)
 2. Flora Marie Hansted (1879-1953), gift 1903 med Hans Carl Nielsen Andersen (1874-1961), overlæge
 3. Ingrid Hansted (1882-1963), sekretær
 4. Aage Evers Hansted (1883-1976), repræsentant, gift 1917 med Karen Sofie Johanne Pille (1894-1972), jordemoder
 5. Marie Hansted (1886-1956), gift 1905 med Gunnar Vilhelm Hagens (1873-1956), ørelæge
 6. Christian Hansted (1888-1953), tandlæge, gift 1918 med Sigrid Hastrup (1896-1977)
 7. Sophie Evers Hansted (1890-1972), gift (1) 1915 med Otto Victor Kemp (1887-1959), tandlæge, gift (2) 1926 med Niels Christian Borberg (1880-1964), overlæge

Anton Ferdinand Mazanti Evers og Marie Alexandra Lindholms børn

 1. Christian Vilhelm Evers (1887-1966), søofficer, kommandør
 2. Fanny Evers (1889-1977), overhofmesterinde hos dronning Ingrid, gift (1) 1909 med Christian Eduard baron von Lotzbeck (1884-1920), godsejer, attaché i Berlin, gift (2) 1922 med Aage Conrad lensgreve Danneskiold-Samsøe (1886-1945), overdirektør på Gisselfeld

Marie Augusta Evers og Ernst Frants Hans Knipschildts børn

 1. Carl Johan Knipschildt (1889-1967), direktør i Shanghai, gift med Maria Tvertsin (født 1908)
 2. Aksel Knipschildt (1890-1968), kioskejer, gift med Else Otte (født 1897)
 3. Ingeborg Knipschildt (1892-1968), gift med Søren Christian Hempel (1879-1965), distriktschef
 4. Anna Marie Knipschildt (1893-1930), gift med John Petersen, overinspektør
 5. Johannes Knipschildt (født 1894), godsbestyrer, gift med Else Frederiksen (født 1905)

Henny Emilie Evers og Victor Johannes Nicolai Sønnichsens børn

 1. Flora Julie Sønnichsen (født 1885), gift 1919 med Christian Gregers Attrup Krebs (født 1891), hønseriejer
 2. Carl Julius Sønnichsen (født 1894), kommunearkivar, gift 1922 med Käthe Ingeborg Darket (født 1900)

Denne familie og dens aner i slægten Kragballe er med i J. Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500, 1. Del (Kbh. 1879-86). Slægterne Knipschildt og Sønnichsen beskrives i hhv. Chr. Hempel: Stamtavle for slægten Knipschildt (Kbh. 1977, duplikeret, findes bl.a. på Landsarkivet i Odense) og i C. J. Sønnichsen: Stamtavle over Slægten Sønnichsen paa Braderup Mølle (Viborg 1955).


Til 1. del | Til startsiden