Tolderen og oberstinden

Proprietær Ferdinand Mazantis tredje søn blev født i 1827 på Stovgård og blev døbt Julius Martinus Mazanti

... skrives snart færdigt...


1. ægteskab

...

Hun opholdt sig 10 måneder før sin datters fødsel i Taps syd for Kolding - måske tjente hun hos den udlagte barnefader, Julius Mazanti? Hun fødte sit barn i Odense, hos skomager Mathiesen i Brogade. Blandt fadderne var skomager Peter Mazanti og madam Mazanti. Julius Mazanti har uden tvivl bedt sin fætter Peter i Odense om at tage imod den gravide pige, og Peter har så fundet en skomagerkollega, der kunne have hende boende.

... skrives snart færdigt...


2. ægteskab

Marie Hermansen var født på Ærøs største gård, Gravendal ved Ærøskøbing - men det var gået tilbage for familien. Hendes mor, Cathrine Marie Andersen havde i sin tid arvet Gravendal og giftet sig med skipper Albert Hermansen fra Marstal. Marie blev født i 1845. Men året efter døde Hermansen, og Cathrine Marie var enke med to små børn. Nu giftede hun sig med enkemanden Eli Sophus Klestrup, en købmand fra Ærøskøbing. Efterhånden var der ni sammenbragte børn på Gravendal. Tove Kjærboe skriver (1985):

Nu skulle man tro, at øens største gård ville være en glimrende ramme om den store børneflok. Klestrup kaldte sig proprietær, en titel, der stadig bruges af gårdens ejere. Familien var estimeret; det var fint at komme sammen med Klestrupperne på Gravendal. - Men det gik bare ikke. Klestrup var ikke mand for at drive en så stor gård. Desuden var han uheldig. Gården brændte 1857 og måtte bygges op, og her forbyggede han sig måske. De jorder, han ønskede at sælge, kunne ikke sælges. 1858 fik han en dom på 5 dage på vand og brød for meddelagtighed i Hinrichsens svindel...

Klestrup måtte sælge Gravendal i 1867, men der var dog råd til at bygge et opsigtsvækkende, lyserødt hus, Aldersro, i Nevre nær Ærøskøbing. Ærøboerne undrede sig især over husets ret flade tag, som ingen havde set magen til. Den 30-årige Marie Hermansen boede hos sin mor og stedfar på Aldersro, da hun i 1876 giftede sig med toldassistent Mazanti. 

Marie Hermansen med Alexandra

Marie Mazanti, født Hermansen, med sit første barn - Alexandra
(Kolding 1877)

Marie og Julius Mazanti fik to børn sammen, Alexandra i 1877 og Albert i 1880. Men dette ægteskab varede desværre kortere end Julius' første. Efter ti års ægteskab lå Marie for døden. Det fortælles, at nogle af hendes sidste ord var: "Ja, kære børn, i dag er det Kristi Himmelfarts dag. Gid han ville tage mig med..." - "Og det gjorde han så!" plejede datteren at føje til, når hun fortalte om sin mors død.


3. ægteskab

Få måneder efter Maries død, i december 1886, blev Julius Mazanti forflyttet til Vamdrup.

... skrives snart færdigt...


Lex Mazanti - tolderens datter

Lex Mazanti - det lyder som om vores slægt har stået fadder til en ny lov, men det er ikke tilfældet, så vidt jeg ved! Nej, Lex var et kælenavn for Julius Mazantis kønne datter, Alexandra. Hun blev kæreste med en ung premierløjtnant ved 10. regiment i Ålborg, Charles Schiær - søn af en odenseansk bager. Men i 1900, året før sin fars død, tog hun en stor beslutning: Hun ville til Amerika. Hun købte billet til skibet "Norge", og udvandrerkontrakten blev registreret hos Københavns politi 21.09.1900. Så gik turen mod Chicago, Illinois.

Alexandra Mazanti 1903

Alexandra Mazanti 1901

Alexandra Mazanti 09.09.1903
Fotograf: Henning Jensens Døtre, Kjøbenhavn

Alexandra i 1901, fotograferet på Broadway & 17th St. i New York

Marianne Saxe, datter af Carl Julius Schiær og barnebarn af Alexandra Mazanti, kan fortælle om baggrunden for sin farmors udvandring:

Alexandra, kaldet Lex, mistede sin moder, da hun var 8 år. Og efter nogle år med forskellige husbestyrerinder giftede hendes far sig for tredje gang. Lex var ikke tilfreds med valg af stedmor. Og efter endt skolegang i Vamdrup lærte hun husholdning i flere præstegårde, bl.a. Karup præstegård.

Som 24-årig i 1900 tog hun til USA med båden "Norge". Det var lidt i trods hun rejste, da hendes elskede premierløjtnant Charles Schiær ikke ville giftes, før han blev kaptajn og kunne forsørge hende. Hun havde tre halvbrødre, der allerede var i USA. Dem besøgte hun. Men fik forskellige job i ingeniørhjem, det første i Chicago. Lex sled bravt i det, men lærte en masse. Og fik set sig godt om. Hun var meget fascineret af Niagara Falls. Hun oplevede århundredeskiftet fra 1900-1901 i Chicago. Det var et brag af en fest og halløj, mindedes hun. Alt i alt var hendes to år i USA en kæmpe oplevelse. Men efter utallige ønsker fra hendes elskede Charles rejste hun d. 27.07.1902 med "Oscar den II" tilbage til Danmark. Det var en festlig sejlads, hvor hun dansede Cake Walk på bordene.

Jeg mindes min farmor som en festlig, men bestemt dame. Jeg elskede at besøge hende et par dage af gangen. Hun forkælede mig meget, men jeg skulle opføre mig ordentligt. Når vi var ude på restaurant eller i forretninger blev hun behandlet standsmæssigt, med oberstinde mig her og oberstinde mig der! Det imponerede en lille pige!

Charles Schiær ca 1900 Familien Schiær 1909

Charles Schiær ca 1900

Charles og Alexandra Schiær 1909, med børnene Johanne og Carl

Efter den langvarige forlovelse blev Alexandra i 1906 endelig gift med Charles Schiær, og de fik hurtigt to børn, Johanne og Carl. De første år boede de i Ålborg. Snart blev Schiær forfremmet til kaptajn og kompagnichef, og ca 1910 flyttede familien til København. Schiær endte karrieren med rang af oberstløjtnant, og derefter kunne Alexandra kaldes sig oberstinde Schiær.

I 1933 døde Charles Schiær af hjertelammelse. Alexandra blev boende på Østerbro frem til sin død i 1959. Hendes datter, som arbejdede i Københavns Magistrat, blev ikke gift og boede sammen med moderen.


Julius Mazanti og Charles Schiærs karriereforløb kan følges ved hjælp af Kongelig dansk Hof- og Statskalender. Julius Mazanti omtales i Haandbog for Toldetaten 1899, og Schiærs data kan ses i De kgl. danske Ridderordener og Medailler (1929).

Man kan læse om Marie Hermansens familie på Ærø i Tove Kjærboes artikel "Dagbog, skrevet af 13-årig ærødreng 1869-70" i Fynske Årbøger 1985. Ib Christensen skriver på sin hjemmeside om slægtsforskning på Ærø: "Den forrige ejer af Gravendal var Klestrup, hvis far var storkøbmand i Ærøskøbing. Klestrup var ilde lidt af befolkningen på grund af sin nationale indstilling. Han sad i stænderforsamlingen, og lagde ved flere lejligheder det danske sprog hindringer i vejen."

Tak til Marianne Saxe, som har stillet fotografierne til rådighed og skrevet om sin farmor. I Udvandrerdatabasen på www.emiarch.dk kan Alexandra Mazantis udvandring i 1900 findes (navnet er fejlagtigt stavet Mayanti der).


Til Slægten Mazanti | Til startsiden