Efterkommerne - tavle S
 
 

3. generation

Hans Peter Mazanti, født 14.05.1837 i Vor Frue Sogn, Ålborg (søn af korporal Carl Emanuel Mazanti (1.) og Johanne Pedersdatter Krogh), død 28.04.1916 i Sct. Hans Sogn, Odense. Udlært skomagersvend 1857, fik 1862 borgerskab som skomagermester i Odense. Boede Nørrebro 26; overtog 1880 svigerforældrenes ejendom, Nørregade 64 (nu 50). Forretningen gik sikkert ikke for godt, for 1891 byttede han sig til et høkerborgerskab. Solgte 1896 huset til sønnerne Carl og Johannes og fik en livrente af dem.
Gift 31.10.1862 i Sct. Hans Kirke, Odense med Ane Cathrine Dorthe (Trine) Hansen, født 09.10.1840 i Sct. Hans Sogn, Odense (datter af skipper og glarmester Anders Peter Petersen (Hansen) og Kirsten Pedersdatter), død 25.11.1895 samme sted.

 • 11 børn, se 4. generation

4. generation

 1. Axel Peter Ferdinand Mazanti, født 08.07.1863 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 05.01.1924 i Sct. Knuds Sogn, Odense, malermester. Blev sidst i 1880'erne malermester med værksted hjemme hos forældrene i Nørregade 50, arbejdede nogle år sammen med sin bror Carl. Havde derefter værksted på forskellige adresser i Odense, ejede 1897/98 en skilte- og skabelonfabrik.
  Gift 28.03.1889 i Sct. Hans Kirke, Odense med Karen Marie Christiansen, født 01.11.1865 i Sct. Knuds Sogn, Odense (datter af skipper Mads Christiansen og Hansine Lindegaard), død 25.12.1921 samme sted.

 2. Carl Emanuel Mazanti (2.), født 23.01.1865 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 13.05.1922 samme sted, malermester og faglærer. Malersvend 1883, arbejdede 1885-88 i Tyskland og Schweiz og gik på fagskole i München. Borgerskab som malermester i Odense 1891. Lærer i frihåndstegning på Teknisk Skole 1898-1921. Handlede med farver 1902/07. Var en dygtig og respekteret håndværker med speciale som dekorationsmaler. Fyns Tidende og Slotsbryggeriet var faste kunder, og mange skibe blev malet. Havde værksted i Nørregade 50, indtil han 1907 købte Nørrebro 37.
  Gift 29.10.1898 i Skævinge Kirke med
  Anna Emilie Jensine Hansen, født 29.12.1870 i Sct. Johannes Sogn, København (datter af bager Jens Hansen og Anna Marie Juliane Lund), død 30.06.1965 på Kalundborg Sygehus. Voksede op i Skævinge. Var i 1888 på husholdningsskole i København. Derefter kokkepige hos københavnske familier, bl.a. i 3 år hos en overretssagfører. Besøgte ca 1895 Odense for første gang sammen med en veninde, der var fra byen, og lærte sin senere mand at kende. Sammen skabte de et solidt håndværkerhjem, som børnene huskede med glæde - ikke mindst de festlige dage: Jul og pinseskovture sammen med Johs. Mazantis familie, sejlture på åen og dans i Skovforeningen i Fruens Bøge.

 3. Betty Julie Reinholdine Mazanti, født 13.01.1867 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 18.02.1926 på Amtssygehuset, Fakse Sogn.
  Gift 14.05.1892 i Sct. Hans Kirke, Odense med Carl Marius Andersen, født 11.02.1865 i Vor Frue Sogn, Odense (søn af skræddermester Mathias Andersen og Marie Henriette Bünger), død 11.05.1947. Murermester i Svendborg 1892/96; boede 1905 på Frederiksberg; senere gasværksbestyrer i Fakse Ladeplads.

 4. Thora Kirstine Johanne Mazanti, født 04.06.1868 i Sct. Hans Sogn, Odense, død af mæslinger 18.05.1869 samme sted.

 5. Reinholdt Vilhelm Julius Mazanti, født 26.01.1870 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 21.03.1875 samme sted.

 6. Johannes Krogh Mazanti, født 18.01.1872 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 08.12.1946 samme sted, smedemester. Grovsmedesvend 1890; havde 1896-1942 smedeforretning i Nørregade 50, Odense; indtrådte 1897 i Odense Smedelaug, medlem af bestyrelsen 1906-42; æresmedlem, viceoldermand. "Mazanti var en Mand af den gamle Skole. Han var alle Dage Morgenmand, stillede som den første paa Værkstedet og var den sidste, der gik hjem efter Fyraften. For ham var Arbejdet ikke alene Midlet til at tjene til Livets Ophold - han elskede Værkstedet og Arbejdets Gang..." (Fyens Stiftstidende). Smedefirmaet var i familiens eje i 4 generationer indtil 1992, da det blev solgt og flyttede fra Nørregade til Langeskov.
  Gift 31.10.1897 i Vor Frue Kirke, Odense med Kirstine Laura Kaare (Andersen), født 30.12.1875 i Fraugde Sogn (datter af skomager Jens Kaare og Adamine Dorothea Nielsen og plejedatter af tømrermester Hans Andersen), død 10.02.1937 i Sct. Hans Sogn, Odense.

 7. Julius Hannibal Theodor Mazanti, født 20.12.1873 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 29.09.1874 samme sted.

 8. Johanne Margrethe Mazanti, født 22.04.1875 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 13.05.1875 samme sted.

 9. Johanne Margrethe Kirstine Mazanti, født 02.05.1876 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 17.05.1898 på Øresundshospitalet, Helsingør. Rejste 1898 til Humlebæk for at lære husholdning men blev syg af tyfus. Blev indlagt men styrtede sig i febervildelse ud fra 1. sal og døde, 22 år gammel.

 10. Emil Frederik Bonaventura Mazanti, født 12.07.1878 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 27.08.1881 samme sted. Han spiste guldregn og døde af forgiftning.


 11. Cathrine Sophie Therese (Nine) Mazanti, født 30.10.1879 i Sct. Hans Sogn, Odense, død 08.01.1962 i Randers. Efter moderens død i 1895 holdt hun 16 år gammel hus for sin far sammen med den ældre søster Johanne. Etablerede i 1930'erne en lille virksomhed med kunststopning og opmaskning af silkestrømper i Frederikshavn.
  Gift 01.09.1906 i Sct. Hans Kirke, Odense med William Bailey Norden, født 18.12.1878 i Kerteminde (søn af skipper i København Albert Samuel Christian Norden og norskfødte Christiane Elise Laulund), død 18.04.1960 under et ophold i København. Udlært gørtler, sejlede derefter som maskinmester på Atlanten. Boede 1906/07 i København; flyttede til Ålborg og senere til Frederikshavn, hvor han blev forhyringsagent og var indehaver af en havari-, assurance- og kommissionsforretning. Var landskendt som havariekspert. Under 1. verdenskrig arbejdede han med en strandet spansk damper på Skagen, Igotz Mendi, der var fangeskib for en tysk hjælpekrydser. Ca 1952 flyttede ægteparret til Randers.


5. generation

Axel Peter Ferdinand Mazanti og Karen Marie Christiansens børn

 1. Nelly Mazanti (1890-1983), damefrisørinde, gift med Søren Nielsen (1872-1953), lodsformand i Stige
 2. Christian Peder Mazanti, (1892-ca 1929), rejste til Californien
 3. Fritz Mazanti (1893-1977), tandlæge, gift med Asta Edith Sigfrid Dahl (død 1953)
 4. Ester Mary Mazanti (1894-1976), ejendomsmægler
 5. Axel Mazanti (1895-1895)
 6. Astrid Hansine Mazanti (1897-1897)
 7. Johanne Margrethe Mazanti (født 1899), gift med Erik Rosenberg Nielsen (1897-1968), civilingeniør i Chicago

Carl Emanuel Mazanti (2.) og Anna Emilie Jensine Hansens børn

 1. Carl Emanuel Mazanti (3.) (1899-1968), malermester og faglærer, gift med Ellen Alice Lumholdt (1899-1995)
 2. Rigmor Johanne Mazanti (1901-1996), gift med Peter Gunnar Thorvald Christensen (1902-1989), kommunaldirektør
 3. Else Margrethe Mazanti (1903-1973), kunststopperske, gift med Erik Gudmund Christensen (1912-1973), møllermester
 4. Eigin Peter Mazanti (1905-1999), bogholder, gift med Ellen Marie Magdalene Hansen (1913-1985), kioskejer
 5. Erik Bonaventura Mazanti, (1907-1992), revisionschef, gift med Henny Marie Roesvill Lumholdt (1909-2002)
 6. Thorkild Jens Mazanti (født 1911), gartner, gift med Nanna Severine Foss (født 1913)
 7. Ruth Doris Mazanti (1914-1929)

Betty Julie Reinholdine Mazanti og Carl Marius Andersens børn

 1. Ellen Mazanti Andersen (1892-1968), gift med Johannes Jespersen (1881-1971), professor ved Landbohøjskolen, se Dansk Biografisk Leksikon
 2. Carl Mazanti Andersen (1893-1980), skibsreder, gift med Ingermaria Cathrine Rasmussen (født 1898)
 3. Kathrine Mazanti Andersen (1895-ca 1978), husholdningslærerinde, gift med Niels H. Andie, bogholder
 4. Lilly Mazanti Andersen (1905-1959), gift med Aage Axel Berthelsen (1904-ca 1978), bogholder

Johannes Krogh Mazanti og Kirstine Laura Kaares børn

 1. Johannes Krogh Mazanti (1899-ca 1947), smed
 2. Emil Krogh Mazanti (1901-1989), smedemester, gift med Vesta Ellen Dorthea Tekla Hansen (1905-1994)
 3. Johanne Margrethe Krogh Mazanti (1903-1988), gift med Laurits Hovgaard (død 1990), smed i Canada
 4. William Krogh Mazanti (1904-1982), mekaniker i USA, gift med Laura Kirstine Knudsen (1907-2005)
 5. Gudrun Krogh Mazanti (1906-1992), gift med Herlev Hilbert Søren Christiansen (1904-1977), fiskehandler
 6. Laura Krogh Mazanti (født 1908), gift med Arne Pedersen (1903-ca 1977), politikommisær
 7. Gerda Krogh Mazanti (født 1910), gift med Villy Elgaard Albertsen (født 1920), stationsforstander, filmoperatør

Cathrine Sophie Therese Mazanti og William Bailey Nordens børn

 1. Karen Mazanti Norden (1907-1995), gift med Hans Wester (1906-1962), rådgivende ingeniør
 2. Bodil Mazanti Norden (1911-1992), gift med Ernst Lauritz Knudsen (født 1906), lønningschef
 3. Else Mazanti Norden (1913-1987), gift med Karl Kristian Tversted (1912-1998), værkfører
 4. Grete Mazanti Norden (1915-2003), gift med Viktor Erhardt Palmerstone Christophersen (1914-2003), direktør

Smedemester Emil Mazantis svigerdatter, Bodil Mazanti, indsendte sit barnebarns anetavle til Slægtshistorisk Forenings udstilling i 1988, og den blev trykt i Rod i Odense. Odenseanernes aner (Odense 1996), red. af Finn Grandt-Nielsen og Lise Lund.


Til 1. del | Til startsiden