Rødder i Italien - 2. del


Født i Livorno?

Hvor i Italien blev vores stamfader Joseph Anthon Mazanti født, og er det muligt at finde hans forfædre? Jeg har hørt flere beretninger om Mazantier, som er rejst til Italien for at få de spørgsmål opklaret. Den ældste stamtavle over slægten Mazanti kunne kun oplyse om Josephs baggrund, at han var italiener. Den oplysning står i Odenses kirkebøger. Stamtavlen fylder fem håndskrevne sider og blev udarbejdet af Emil Rosschou, vistnok i 1930'erne. Det skete vist på opfordring af smedemester Johs. Mazanti, som han var i familie med. Han lavede også en anetavle for smeden i 1935.

Afdøde Eigil Petersen i Thisted, barnebarn af Johs. Mazantis fætter, begyndte også at forske og arbejdede i mange år med slægtshistorien. Han kontaktede mange slægtninge, f.eks. skrev han i 1967 til min morfar, Erik Mazanti, og besøgte ham senere. I Hvem Forsker Hvad 1970 havde han nyt at fortælle: Joseph var "født ca 1758 i Livorno". Jeg kender ikke kilden til den oplysning. Livorno omtales ikke i de danske kilder fra samtiden. Måske byggede han på en mundtlig overlevering.

Eigil Petersen var i kontakt med J. Kisbye Møller, som var gift ind i slægten og interesserede sig for den. Det var vist nok Kisbye Møller, som engang i 1980'erne skrev til Italien for at få opklaret, om Joseph Mazanti virkelig var født i Livorno. Paolo Castignoli, direktør for det statslige arkiv i Livorno, sendte en udskrift af dåbsprotokollen for Collegiata 1767. Collegiata skulle være det eneste sogn i byen på den tid.

Giuseppe figlio di Francesco del già Giuseppe Mazzanti della pieve di S. Jacopo e di Donna Maddalena del già Franco Masini della pieve di S. Martino sua moglie. Nacque il 24 marzo 1767 ad ore 5 della sera, fu battezzatto da me prete Jacopo Jacopelli, fu compare Antonio di Simone Rovani di Livorno.

Mine kundskaber i italiensk er ret begrænsede, men meningen er, at Giuseppe, søn af Francesco (søn af afdøde Giuseppe Mazzanti fra San Jacopo's Sogn) og hustruen fru Maddalena (datter af afdøde Franco Masini fra San Martino's Sogn) blev født den 24. marts 1767 kl. 5 om aftenen og blev døbt "af mig, pastor Jacopo Jacopelli", mens "Antonio di Simone Rovani" fra Livorno var tilstede. Forældrene hed altså Francesco Mazzanti og Maddalena Masini, og sønnen blev opkaldt efter sin afdøde farfar. Det ser ud til, at han blev døbt kort efter fødslen, måske i hjemmet. Der nævnes jo ingen separat dåbsdato.

Er det så den rigtige Giuseppe? Blev vores Joseph egentlig født i Livorno? Byens beliggenhed i det nordlige Toscana stemmer fint med vores viden om Mazzanti-navnets udbredelse, men han kunne også stamme fra en af omegnens landsbyer. Mellemnavnet Anthon/Antonio, som bruges flere gange i de danske kirkebøger, nævnes ikke i dåbsprotokollen. Det er dog ikke afgørende. Ingen af Joseph Mazantis seks børn blev døbt Francesco/Frans eller Maddalena/Magdalene, men der kan vel være mange grunde til ikke at opkalde børnene efter bedsteforældrene. De var langt væk og kunne ikke protestere!

Livorno, en typisk fæstningsby med skanser, voldgrave og vinkelrette gader. Syd er opad En gammel tegning af Livornos maleriske havn, Porto Mediceo, påbegyndt af Cosimo de' Medici i 1571
Kilde: Chiesa Cattolica Diocesi di Livorno
Samme havn set fra en anden vinkel

Josephs alder er tilsyneladende det største problem. I de danske kilder nævnes den kun een gang. Ved folketællingen 1801 var han 43 år, altså skulle han være født ca 1758, ni år før Giuseppes fødsel i Livorno, det er meget. Men hvis man bytter om på cifrene, får man 34, dvs. født 1767... Josephs danske sprog var nok ikke nemt at forstå i 1801. Han havde formentlig boet i Sverige nogle år i forvejen, og det kan tænkes, at han har blandet dansk og svensk udtale sammen. Måske har han sagt til folketælleren, at han var treti-fire år gammel, og det er så blevet hørt som treogfyrre... Det er selvfølgelig kun en teori, og på det grundlag kan jeg ikke afgøre, om vi har fundet Josephs forældre. Men det er rimeligt at betragte Toscana og - med forbehold - Livorno som den danske Mazanti-slægts oprindelige hjem.

Livorno er i dag en vigtig havne- og industriby. Den blev slemt ødelagt af allierede bombardementer under 2. verdenskrig, så moderne byggerier dominerer. Byen var i middelalderen et lille fiskerleje, men i 1570'erne blev den nyanlagt som fæstningsby af hertugen af Toscana, Cosimo de' Medici. Livornos indbyggere fik religionsfrihed, og byen udviklede sig i multietnisk retning med mange jøder, grækere og andre mindretal. I 1700-tallet prægede engelske købmænd og deres familier byen. Det er ikke så underligt, hvis drengen Giuseppe Mazzanti fik udlængsel og endte 1500 km mod nord.


Blandt mine mange kilder til den danske del af slægtshistorien vil jeg fremhæve et hæfte på 24 sider fra 1979, som Eigil Petersen forærede min morfar. Heri beskrev han ægteparret Mazanti/Snechac, den yngste søn Carl, barnebarnet Hans Peter Mazanti samt Hans Peters efterkommere. Desuden lavede han to oversigtstavler med navne fra mange af slægtens forgreninger.
Freddy Kristensen har sendt mig kirkebogsudskriften fra 1767. Kirkebogen findes i "archivio della Curia Vescovile di Livorno" (det kirkelige arkiv).


Til rødder - 3. del | Til Slægten Mazanti | Til startsiden