Floras efterkommere

 
 

Flora Mazanti (1829-1877), datter af proprietær Ferdinand Mazanti og barnebarn af indvandrerne, døde alt for tidligt af kræft. Men i sit ægteskab med handelsagent Evers nåede hun at sætte en stor børneflok i verden. Blandt efterkommerne af Floras børn Sophie og Anton - og blandt dem, som giftede sig ind i denne slægtsgren - er der mange interessante personligheder. Her er nogle af dem:

  • Poul Henningsen, samfundsrevser og "lysmager"

  • Verner Panton, internationalt design-ikon

  • Anton Ferdinand Mazanti Evers, flådens øverstbefalende under 1. verdenskrig

  • Fanny lensgrevinde Danneskiold-Samsøe, Danmarks sidste overhofmesterinde

Før du læser videre, vil jeg anbefale at du kikker på følgende slægtstavle. Jeg har ikke medtaget alle Floras efterkommere, kun dem som er nødvendige for at forstå sammenhængen.

I Joseph Mazanti (1768?-1801/04)
barometermager
~ Anna Snechac (ca 1768-1810)
II Ferdinand Mazanti (1789-1841)
proprietær
~ Christine Ingwersen (1797-1886)
III Flora Mazanti (1829-1877)
~ Chr. M. K. Evers (1822-1882)
handelsagent
IV Sophie Evers (1851-1937)
~ Chr. A. E. Hansted (1849-1911)
distriktslæge
Anton Ferdinand Mazanti Evers (1857-1951)
viceadmiral
~ Marie Alexandra Lindholm (1861-1933)
V Flora Hansted
(1879-1953)
~ H. C. Andersen (1874-1961)
overlæge
Marie Hansted
(1886-1956)
~ Gunnar Hagens
(1873-1956)
ørelæge
Sophie Hansted (1890-1972)
~ Niels Chr. Borberg
(1880-1964)
overlæge
Christian Vilhelm Evers
(1887-1966)
kommandør
Fanny Evers
(1889-1977)
overhofmesterinde
(1) ~ Christian baron von Lotzbeck
(1884-1920)
attaché
(2) ~ Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe
(1886-1945)
overdirektør
VI Inger Andersen (1904-1996)
(1) ~ Otto Kemp
(1887-1959)
tandlæge
(2) ~ Poul Henningsen
(1894-1967)
formgiver, samfundskritiker
Christian Vilhelm Hagens
(1905-19??)
landsretssagfører
    Vibeke baronesse von Lotzbeck
(1915-2000)
(1) ~ Gustav Graf zu Castell-Castell
(1912-1941)
officer
(2) ~ Erik baron Juel-Brockdorff
(1906-1995)
godsejer
Elisabeth komtesse Danneskiold-Samsøe
(f. 1924)
godsejer
~ Frants Lassen
(1922-1997)
kammerherre
Erik Hagens
(1909-1944)
læge
Poul Hagens
(1911-1975)
direktør
VII Tove Kemp
(f. 1928)
musikpædagog
~ Verner Panton
(1926-1998)
arkitekt, designer
Poul Hagens' søn:
Erik Hagens
(f. 1940)
kunstmaler
~ Ursula Munch-Petersen
(f. 1937)
keramiker
    Carl Graf zu Castell-Castell
godsejer i Østrig
Anders Danneskiold Lassen
godsejer, hofjægermester
Christian Danneskiold Lassen
godsejer, hofjægermester
   
Poul Henningsen Sophie Hansteds efterkommere: Frisind og kunst
A. F. M. Evers Viceadmiral Evers og hans efterkommere: Søofficerer og herregårdsliv

Til Slægten Mazanti | Til startsiden