Efterslægten

Ægteparret Mazanti-Snechac, 1. generation i Danmark, fik en stor efterslægt, som i vore dage lever rundt omkring i Danmark og i USA og bærer mange forskellige efternavne. Slægten kan opdeles i tre grene, opkaldt efter de tre søskende i 2. generation, som selv fik børn:
  • Ferdinands gren, "jyderne". Det var den "fine" gren af slægten, som ejede store, jyske gårde. Efterhånden flyttede de fleste efterkommere til København. Men en enkelt gren ejer et par herregårde (Brattingsborg og Holmegård).
  • Theresias gren. Hun blev gift Giørtz og er stammor til en stor del af den slægt. Mange efterkommere har boet i Jylland.
  • Carls gren, "fynboerne". Han fik mange efterkommere, nogle i Horsens og København men flest i Odense, hvor der op til vor tid har boet mange håndværkere med navnet Mazanti.

Slægtsforskeren Eigil Petersen mente, at "jyderne" oprindeligt ikke ville acceptere "fynboerne" som deres slægtninge, da dem på Fyn var forholdsvis fattige. Det har heller ikke været nemt for de jyske søskende, Ferdinand, Theresia og Alexander. De var i en sårbar position som 1. generation i et velhavende miljø. Der skulle helst ikke tales om den fattigdom, de faktisk kom fra. Deres lillebror Carl, som levede af fattighjælp, var et levende bevis på, at de også selv kunne være endt på samfundets bund, hvis de ikke havde haft heldet med sig. Man kan sammenligne med H. C. Andersen, som var meget bange for, at hans halvsøster skulle komme og "afsløre" ham i hans nye omgivelser. Men alt jævner sig jo, og i nutidens danske velfærdssamfund er det svært at finde de store sociale forskelle i vores slægt.


Til Slægten Mazanti | Til startsiden