Efterkommerne - tavle M
 
 

3. generation

Balthazar Giørtz, født 19.05.1831 i Sønder Hygum Sogn ved Ribe (søn af forpagter Hans Giørtz og Marie Theresia Mazanti), død 30.04.1909 på Aldershvile, Klovborg Sogn, gårdejer. Elev på Rødding Højskole 1846; deltog i krigen 1848-50; ejer af Christianshåb i Ildved, Hvejsel Sogn 1854-69, derefter af Sønderdal Kro, Klovborg Sogn; forpagtede en tid Sønderskov i samme sogn; ejer af Lundegård, Klovborg Sogn 1886-93, købte derefter Aldershvile i Nørskov samme sted. Anders Smed fortalte om hans tid i Ildved: "Han var en noget fin Mand, men noget forarmet. Hestene paa Gaarden var radmagre."
Gift (1) 15.03.1855 med Cathrine Margrethe Schultz, født 12.05.1825 i Gyby, Haddeby Sogn, Slesvig (datter af Asmus Schultz), død 30.01.1877 i Klovborg Sogn.
Gift (2) 19.05.1881 i Hvejsel Kirke med Dorothea Elise Sophie Linde, født 30.09.1854 i Ildved, Hvejsel Sogn (datter af landejendomsbesidder i Ildved, cand.phil. Conrad Julius Linde og Anna Johanne Raun), død 17.12.1925 på Søbygård, Søby Sogn ved Hammel. Boede 1925 i Nørre Søgade 37A, København.

 • 7 børn i 1. og 5 børn i 2. ægteskab, se 4. generation

4. generation


Balthazar Giørtz og Cathrine Margrethe Schultz' børn

 1. Maria Theresia Giørtz, født 02.12.1855, død 1893 i Hulkunsen, Minnesota, USA.
  Gift 03.05.1878 i Klovborg Kirke med Søren Pedersen, født 02.06.1852, mejerist, søn af husmand Peder Johannes Sørensen og Mette Nielsen, opholdt sig 1878 på herregården Mattrup. De rejste i marts 1882 til Amerika.

  • 5 børn

 2. Hansine Henriette Giørtz, født 18.06.1857 i Hvejsel Sogn.
  Gift 28.10.1879 i Klovborg Kirke med Berthel Søren Langballe Clausen, født 18.12.1853 i Kerteminde (søn af vejbetjent Christian Adolph Clausen og Johanne Jeppesen), købmand i Ullerslev, Fyn. Havde 1879/82 en handelsgård ved Ullerslev Station.

 3. Hans Christian Nicolai Giørtz, født 02.10.1858 i Ildved, Hvejsel Sogn, død 31.10.1941 i Sønderborg, generalauditør. Cand.jur. 1883, overretssagfører i København 1888, auditør 1893, assessor i Kriminalretten 1903, i Overretten 1909, generalauditør for hæren og søværnet 1910-28.
  Gift 23.05.1890 med Christiane Marie Pauline Hansen, født 22.03.1866 i Odense (datter af handelsgartner Rasmus Hansen og Christine Gregersen), død 04.01.1937 i Sønderborg.

 4. Udøbt dreng, født 21.12.1859 i Hvejsel Sogn, død 22.12.1859 samme sted.

 5. Heinrich Jacob Giørtz, født 21.12.1859 i Hvejsel Sogn. Kommis hos svogeren i handelsgården ved Ullerslev, Fyn (1880); urtekræmmer på Nørrebro i København (1890). Rejste i juni 1892 med "Island" til USA og bosatte sig i Racine, Wisconsin. Boede 1900 i et lejet hus på adr. 1520 15th Street. Fik amerikansk statsborgerskab 1903. Var 1920 "shipping clerk" og boede 1102 Grove Avenue, Racine, med hustru, 5 børn og 2 svigerbørn. Kaldte sig Henry Giortz i USA.
  Gift 25.03.1890 i Sundby Kirke, Amager med Agnes Ludovica Nielsen, født 25.10.1865 på Fødselsstiftelsen, København (datter af snedkermester Niels Ludvig Nielsen og Ane f. Nielsen).

 6. Christian Giørtz, født 05.02.1862 i Hvejsel Sogn. Købmand i Grenå 1886, i Bovlstrup 1892, i Mørke Stationsby 1894; manufakturhandler i Nørre Snede 1897, i Brørup 1910; bogholder i Kolding 1921, i Vejle fra 1938 til sin død.
  Gift 04.06.1889 i Thorsager Kirke, Djursland med Marie Janette Jørgensen, født 05.08.1868 i Thorsager Sogn, død 10.12.1924, datter af købmand Jens Peter Jørgensen og Augusta Frederikke Nissen.

 7. Balthazar Giørtz, født 01.06.1865 i Hvejsel Sogn, død 04.03.1945 i København, gårdejer. Ejer af Lundegård i Klovborg Sogn 1893-1922; bosat i Tvingstrup fra 1922, i Tornebuskegade, København fra 1933.
  Gift 04.04.1893 i Klovborg Kirke med Margrethe Antonie Hansen, født 29.09.1867 i Tyentved, Nørre Sandager Sogn, Fyn (datter af murer Lars Hansen og Louise Heegaard), død 16.01.1946 i Sundby Sogn, Amager. Var 1893 husholderske på Ørritslevgård, Otterup Sogn, Fyn.


Balthazar Giørtz og Dorothea Elise Sophie Lindes børn

 1. Gerda Giørtz, født 03.12.1882 i Klovborg Sogn.
  Gift 08.10.1903 i Klovborg Kirke med Karl Andreas Laursen, født 08.10.1873 i Klovborg Sogn (søn af murer i Klovborg Andreas Laursen og Inger Marie Sørensen). Murer i Klovborg (1903), senere murermester; overtog svigerfaderens gård Aldershvile; senere bosat i Skade ved Klovborg.

 2. Minna Nielsine Johanne Giørtz, født 22.11.1886 i Klovborg Sogn, sygeplejerske. Uddannet ved Kgl. Frederiks Hospital og Rigshospitalet; privatsygeplejerske 1914; afdelingssygeplejerske ved Nørre Hospital i Ryesgade 1920; pensioneret 1949.

 3. Magdalena Sofie Giørtz, født 14.04.1889 i Klovborg Sogn.
  Gift 19.05.1916 med Georg Hermann Albert Müller, malermester. Bosat i Vester Søgade, København.

 4. Viggo Alfred Giørtz, født 22.11.1893 på Aldershvile, Nørskov, Klovborg Sogn, død 11.02.1894 samme sted.

 5. Anna Katrine Giørtz, født 23.12.1895 på Aldershvile, Nørskov, Klovborg Sogn.
  Gift 28.03.1918 i Klovborg Kirke med Ivar Sigurd Andersen, født 04.09.1892 i Klovborg Sogn (søn af bolsmand på Klovborg Mark Niels Christian Andersen og Maren Iver Christensen). Præstegårdsforpagter i Nørre Snede (1918), senere kreaturhandler og murermester.


5. generation

Hansine Henriette Giørtz og Berthel Søren Langballe Clausens børn

 1. Kristian Adolf Johannes Clausen (født 1881)
 2. Kathrine Margrete Clausen (født 1882)

Hans Christian Nicolai Giørtz og Christiane Marie Pauline Hansens barn

 1. Helmor Giørtz (1892-1949), gift med Halfdan Raunsøe Høgsbro (1894-1976), biskop, forstander, se Dansk Biografisk Leksikon

Heinrich Jacob Giørtz og Agnes Ludovica Nielsens børn

 1. Maude Giortz (1893-1981), gift med Oscar H. Reichert (1893-1967), bilsælger
 2. Balthazar Ludvig Giortz (1895-1986), automekaniker, gift med Katherine (1894-1983)
 3. Hilmar Giortz (1896-1982), mekaniker
 4. Agnes Giortz (født 1899)
 5. Grace Giortz (født ca 1906)

Christian Giørtz og Marie Janette Jørgensens børn

 1. Helga Giørtz (født 1890), gift med Thomas Nielsen, postmester
 2. Eli Giørtz (1894-1909)
 3. Gudrun Giørtz (født 1899)

Balthazar Giørtz og Margrethe Antonie Hansens børn

 1. Otto Heegaard Giørtz (1894-1974), fabrikant, gift med Astrid Gudrun Henriksen (1906-1981)
 2. Agnes Kathrine Heegaard Giørtz (1896-1896)
 3. Agnes Margrethe Giørtz (1897-1986), gift med Emanuel Markus Nielsen (født 1892)
 4. Rigmor Elise Heegaard Giørtz (1900-1932), gift med Marius Jørgensen, gårdejer
 5. Esther Louise Heegaard Giørtz (1905-1977), gift med Salomon Emanuel Andersen (1903-1979), arkitekt

Gerda Giørtz og Karl Andreas Laursens børn

 1. Viggo Giørtz Laursen (født 1904)
 2. Inger Elise Laursen (født 1905)
 3. Valborg Nicoline Laursen (født 1909)
 4. Anna-Margrethe Laursen (født 1911)
 5. Kaj Lykke Laursen (1917-1919)
 6. Gerda Lykke Laursen (1917-1919)
 7. Kaj Linde Giørtz-Laursen (født 1920)

Magdalena Sofie Giørtz og Georg Hermann Albert Müllers børn

 1. Erik Müller (1918-2002)
 2. Jørgen Giørtz Müller (1919-2000)
 3. Poul Arne Müller (født 1922)

Anna Katrine Giørtz og Ivar Sigurd Andersens barn

 1. Knud Linde Giörtz (født 1918)

De fleste data i denne gren af slægten har jeg fået af Leif Giørtz. En del af dette materiale er oprindeligt udarbejdet af Albert Müller (gift med Magdalena Sofie Giørtz).


Til 1. del | Til startsiden