Fortællinger

Mads Hansens erindringer

"Jeg har... holdt nøje sammen på det jeg har tjent, og næsten nægtet mig enhver fornøjelse, der gik ud på penge." Min tipoldefar (farfars farfar) nedskrev sit levnedsløb i 1880. Han var en fynsk møllerkarl, som efter mange års slid kunne købe et lille husmandssted i Bregnebjerg, Sdr. Højrup Sogn. Det er usædvanligt at finde erindringer fra den samfundsklasse. 

Mads Hansen

Hans Peter Brandts dagbog 2.9.1992
I 1992 blev alle danskere opfordret til at skrive dagbog den 2. september. Min far fortalte om sin hverdag, sit liv og sine holdninger til tilværelsen.
Fortællinger om Mazanti-slægten

Til startsiden