Fortællinger om Mazanti-slægten

Sådan begyndte det

Rødder i Italien - 1. del
Landsbyerne Masanti i Taro-dalen. Slægtens spor i Emilia-Romagna og Toscana
Rødder i Italien - 2. del
"Giuseppe, søn af Francesco, søn af afdøde Giuseppe Mazzanti..." Blev Joseph Anthon Mazanti født i Livorno?
Rødder i Italien - 3. del
Kendte Mazzantier - kunstnere, en myrdet direktør og en fiktiv grevinde. "Familiebesøg" i Italien
Slægtens stamforældre
Fra Italien til Danmark... Hvad blev der af barometermageren?

Indvandrernes børn

Efterslægten
Hvordan gik det de næste generationer i Danmark?
Ferdinand 
"Proprietær og Ejer af Gaarden..." Ferdinand Anthon Mazanti, søn af fattige indvandrere, giftede sig med studekongens datter og fik hele herregården
Theresia 
"Han lovede mig, den Gang jeg stod ene og forladt ved den hensovedes Kiste og begræd Tabet af en øm og god Pleiefader..." En historie fra Christian den 8.s tid
Alexander
"Denne Arvdel tilsikres og gjøres frugtbringende paa bedste Maade..." Møller Alexander Bonaventura Mazantis testamente
Carl
"Når det ved Vielse Attest godtgjøres, at han er ægteviet til det Fruentimmer han angiver for sin Kone..." Hvordan Carl Emanuel Mazanti og hans familie kom hjem til Fyn på fattigvæsenets regning

Ferdinands gren

Stovgård
Fotos fra et besøg på Ferdinand Mazantis gamle gård
Sognepræsten 
"Ak, sagde hans velærværdighed, idet han tømte et glas rødvin - det er sørgeligt at se den overhåndtagende drukkenskab blandt samfundets lavere klasser!" Gustav Wied gav pastor P. J. Mazanti et blakket eftermæle
Tolderen og oberstinden
Om tolder Julius Martinus Mazanti og hans tre ægteskaber. Og om datteren Alexandra, som rejste til Amerika og senere blev oberstinde
Floras efterkommere 
PH, Panton, Danneskiold-Samsøe... Flora Mazanti blev "stammor" til kunstnere og søofficerer, venstreorienterede samfundskritikere og adelige godsejere
Carls gren
Medgang og modgang balancerer
"Hvis man ville have ferie, maatte man sige sin plads op..." Den 90-årige Anna Mazanti, enke efter malermester Carl Mazanti i Odense, fortalte i 1960 om sit liv
Anna Mazantis rejsedagbog
"Det man ser, der gør størst Indtryk, er alle de Stakkels Indvalider, jeg kunde blive helt syg af at se paa dem." Rejseoplevelser i Tyskland og Østrig, 1921
Sådan husker jeg mormor og morfar 
"De bevarede deres rummelighed, kærlighed og omsorg til det sidste." Peter Norden Tversteds erindringer om Cathrine Norden, født Mazanti, og forhyringsagent William Bailey Norden

Til Slægten Mazanti | Til startsiden