Ane- og sogneoversigt / Ancestors and Parishes

 
 
Her har jeg fordelt alle mine kendte forfædre på de lokaliteter rundt omkring i Danmark, hvor de levede deres liv. Hvis du finder nogle af dine egne aner her, så skriv til mig på henbra@kabelmail.dk og lad os udveksle oplysninger. Se også min anetavle.

Mit arbejdsområde omfatter bl.a. følgende efternavne: Blichfeldt (matroser og håndværkere i København), Blichwedel (i Soderup Sogn, Holbæk Amt), Brandt (i Ringe og Sdr. Højrup Sogne, Svendborg Amt), Elling (bønder i Ryslinge Sogn, Svendborg Amt), Erboe (i Brarup Sogn, Falster), Fogh (i København), Kiersgaard (i Køge), Krogh (i Ålborg), Krøyer (i København), Lomholt (bønder i Vejlby Sogn, Vejle Amt), Lumholdt (i København og Skive), Lütthans (i København, ikke direkte aner), Mazanti, Ordrup (i København), Spur (søfolk i Vordingborg).


Topografisk fordeling af anerne

København

Købsteder
Køge, Odense, Præstø, Skive, Vordingborg, Ålborg

Sjælland
Holbo Herred, Frederiksborg Amt (Esbønderup)
Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt (Tikøb)
Strø Herred, Frederiksborg Amt (Skævinge)
Merløse Herred, Holbæk Amt (Soderup)
Ods Herred, Holbæk Amt (Hørve, Vallekilde)
Sokkelund Herred, Københavns Amt (Gladsaxe)
Ringsted Herred, Sorø Amt (Jystrup)
Slagelse Herred, Sorø Amt (Nordrupvester, Ottestrup)

Falster
Falsters Nørre Herred, Maribo Amt (Brarup)

Fyn - Odense Amt
Båg Herred (Barløse, Hårby, Køng, Orte)
Lunde Herred (Allesø, Lunde, Lumby)
Odense Herred (Fangel, Odenses landsogne, Sanderum, Verninge)
Åsum Herred (Fraugde, Højby, Nr. Lyndelse, Rolfsted, Åsum)

Fyn - Svendborg Amt
Gudme Herred (Ringe, Ryslinge)
Salling Herred (Allested, Nr. Broby, Sandholts Lyndelse, Vejle
Vinding Herred (Ellinge, Herrested, Skellerup, Søllinge, Sdr. Højrup, Årslev)

Jylland
Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt (Hørning)
Voer Herred, Skanderborg Amt (Lundum, Hansted, Nebel, Vær)
Elbo Herred, Vejle Amt (Vejlby)
Ning Herred, Århus Amt (Koldt, Viby)


København

- Peder Jensen Krøyer og Elisabeth Larsdatter (deres datter blev 1766 døbt i Garnisons Kirke)
- Peder Jensen Lumholdt (spækhøker, fra Vejlby ved Fredericia, ca 1754-1820) og Cecilie Sophie Krøyer (ca 1767-1852)
- Magnus Strøm Lumholdt (landinspektør, 1831-1899) og Christine Adelheid Blichfeldt (1842-1895)
- Niels Jensen (kældermand i 1796, høker) og Anne Marie Hansdatter (måske identisk med matros Niels Jensen og Ane Marie Hansdatter fra Gentofte, som 1793 blev gift i Holmens Kirke)
- Johan Friderich Jørgensen Blichfeldt (brandmester på Holmen, 1756-1844), og (1) Maren Abigael Justdatter (?-1785), og (2) Ane Margrethe Christensdatter (ca 1760-1833), Nyboder, Holmens Sogn
- Jørgen Christian Blichfeldt (højbådsmand, 1786-1824) og Maren Kirstine Ordrup (1789-1857, gift (2) med skipper Jens Davidsen Lund, ca 1788-1853), Nyboder, Holmens Sogn
- Vilhelm Christian Friderich Blichfeldt (cigarfabrikant, 1812-1887) og Emilie Henriette Møller (ca 1816-1891, født i London)
- Hans Nielsen Ordrup (tobaksspindersvend, arbejdsmand, ca 1761-før 1827) og Marie Elisabeth Fogh (ca 1760-1827)
- Albret Jochumsen Fogh (sergent i flåden, ca 1725-1811), og (1) Cathrine Marie Christensdatter (ca 1722-1781), og (2) Anne Dorthea Møllerup (1759-?), Nyboder, Holmens Sogn
- John Hugh Henry Lütthans (forvalter, tolk, 1841-?) og Ida Wilhelmine Blichfeldt (restauratrice, ca 1844-?)


Købsteder

Køge:

- Joen Christian Knudsen (bager) og Karen Jensdatter, gift 1719
- Henrik Hansen Møller (skomager) og Maren Hansdatter, gift 1738
- Henning Jonsen Kiersgaard (bager, ca 1740-1814) og Anne Marie Henriksdatter Møller (ca 1742-?)
- Frederik Lund (købmand, ca 1773-1825) og Juliane Marie Kiersgaard (1777-1854)

Odense:

- Joseph Anthon Mazanti (barometermager, 1767?-1801/04?) og Anna Dorothea Snechac (ca 1768-1810), se min artikel
- Carl Emanuel Mazanti (arbejdsmand, 1800-1868) og Johanne Pedersdatter Krogh (1800-1883), se min artikel
- Hans Peter Mazanti (skomagermester, 1837-1916) og Ane Cathrine Dorthe Hansen (1840-1895), se min artikel
- Peder Hansen (kedelflikker, fra "Katterup" i Jylland, ca 1776-1845) og Maren Jørgensdatter (fra Rolfsted, 1781-1860)
- Anders Peter Petersen (eller Hansen, 1819-1886), glarmester, husmand, skipper og frugthandler, og Kirsten Pedersdatter (fra Jystrup på Sjælland, 1806-1885)

Præstø:

- Andreas Lund (værtshusholder, ca 1738-?) og Maren Hansdatter Linnet (ca 1745-1811)

Skive:

- Johan Adam Lumholdt (distriktslæge, 1795-1856) og Karen Cathrine Jensen (1796-1879), begge fra København; bosat i Nibe til 1839, derefter i Skive

Vordingborg:

- Niels Spur (?-1682)
- Niels Nielsen Spur (skipper, ?-1737) og Margrethe Pedersdatter (?-1749)
- Jens Nielsen Spur (færgekarl, 1709-1763), og (1) Bodil Jensdatter Qvist (ca 1711-1741), og (2) Sara Andersdatter (ca 1723-1808, gift (2) med maler Johan Hohndorph, ca 1730-1806)
- Anders Jensen Spur (lods, 1754-1825) og Dorthe Madsdatter (ca 1757-1831)
- Hans Andersen Spur (lods, 1788-1849) og Maren Marie Nielsdatter (1779-1860)
- Mads Pedersen Galle (matros, ca 1715-1790) og Maren Nicolaisdatter (ca 1720-1788)
- Henning Andreas Magnus Lund (købmand, fra Køge, 1809-1878) og Grethe Marie Spur (1817-1886), senere lærerfolk i Nyråd

Ålborg:

- Peder Krogh (skipper og værtshusmand, ca 1735-?), datteren Johanne Pedersdatter Krogh og svigersønnen Carl Emanuel Mazanti, se min artikel om familien


Frederiksborg Amt

Holbo Herred

Esbønderup Sogn:

- Hans Jensen (indsidder og skrædder, 1796-1861) og Sophie Marie Nielsdatter (1805-1862), Villingerød, flyttede til Horserød

Lynge-Kronborg Herred

Tikøb Sogn:

- Hans Jensen (daglejer, fra Hørby, Holbæk Amt, 1796-1861) og Sophie Marie Nielsdatter (1805-1862), Horserød
- Niels Poulsen (indsidder og daglejer, ca 1760-?) og Birthe Nielsdatter (ca 1766-?), Horserød

Strø Herred

Skævinge Sogn:

- Jens Hansen (bager, fra Esbønderup, 1833-1927) og Anna Marie Juliane Lund (fra Vordingborg, 1840-1921), Skævinge


Holbæk Amt

Merløse Herred

Soderup Sogn:

- Hans Jacob Blichwedel (murermester, fra Hamborg, ca 1685-efter 1747) og (1) Cathrine Elisabeth (ca 1689-1747), og (2) Lisbeth Samuelsdatter fra Holbæk, Soderup
- Jørgen Jacob Blichwell (eller Blichfeldt, snedker og murermester, 1722-1771) og Inger Madsdatter (fra Særløse, ca 1717-efter 1771), Soderup, Kvarmløse

Ods Herred

Hørve Sogn:

- Anders Joensen (husmand, ca 1715-1797, fra Vallekilde) og Ane Jørgensdatter (ca 1730-1811), Vejleby
- Jens Andersen (husmand, 1764-1828, fra Vallekilde) og Anna Rasmusdatter (ca 1758-1844?), Vejleby

Vallekilde Sogn:

- Anders Joensen (husmand, ca 1715-1797) og Ane Jørgensdatter (ca 1730-1811), Vallekilde
- Jens Andersen (1764-1828) og Anna Rasmusdatter (ca 1758-1844?), Bjergesø


Københavns Amt
Sokkelund Herred
Gladsaxe (Gladsakse) Sogn:

- Hans Andersen (indsidder, ca 1750-1828) og Cathrine Sophie Kock (ca 1755-1838), Buddinge


Sorø Amt

Ringsted Herred

Jystrup Sogn:

- Peder Pedersen (husmand, 1771-1851) og Johanne Nielsdatter (1770-1851)

Slagelse Herred

Nordrupvester Sogn:

- Hans Larsen (levede 1812), tjente på Nordruplund

Ottestrup Sogn:

- Peiter (Peder) Brandt (rytter, levede 1747), Vedbynørre


Maribo Amt

Falsters Nørre Herred

Brarup Sogn:

- Jørgen Jørgensen (ca 1697-1787), Alstrup
- Niels Christensen Erboe (Errboe, Erreboe) (husmand, ca 1735-1817), og (1) Helvig Jørgensdatter (ca 1738-1787), og (2) Ane Margrethe Pedersdatter (ca 1768-?), Alstrup


Odense Amt

Båg Herred

Barløse Sogn:

- Simon Larsen Smed (smed, ca 1730-1772) og Anne Kirstine Rasmusdatter (ca 1718-?, senere gift med Ivar Larsen, ca 1723-1802, gårdmand i Hestholm, Gamtofte Sogn), Barløse

Hårby Sogn:

- Peder Skræder (husmand og skrædder, ca 1763-?) og Ane Larsdatter (ca 1757-?), Hårby
- Christian Poulsen (skomager, ca 1797-1862, fra Fåborg) og Johanne Pedersdatter (1784-1869, fik 1820 tvillinger med husmand Simon Hansen fra Nårup), Strandby
- Anders Rasmussen (husmand og daglejer, fra Ståby, 1783-?) og Sophie Hansdatter (fra Buddinge ved København, 1788-?), Skallebjerg og Akkerup

Køng Sogn:

- Lars Rasmussen (indsidder og daglejer, ca 1753-1829) og Karen Rasmusdatter (ca 1743-1820), Glamsbjerg
- Rasmus Larsen (husmand, 1779-1858), og (1) Ingeborg Jacobsdatter (1774-1811), og (2) Anna Jørgensdatter (1779-1858), Senekærshuset, Gummerup
- Jørgen Hansen Lundemand (husmand og daglejer, ca 1730-1809) og Johanne Rasmusdatter (1740/45-1824), Højrup
- Jørgen Rasmussen (husmand, væver og daglejer, 1812-1887), og (1) Johanne Simonsdatter (1820-1849, fra Hårby), og (2) Anne Madsdatter (ca 1805-1855, fra Flemløse), og (3) Karen Andersdatter, Senekærshuset, Gummerup

Orte Sogn:

- Marcus Hansen (rytterbonde, ca 1646-1720), og (1) Agathe Nielsdatter (ca 1662-1703), og (2) Mette Lauridsdatter (?-1752), Orte
- Hans Madsen (husmand, ca 1690-1748) og Maren Marcusdatter (1694-1757), Orte
- Peder Lauritsen (bolsmand, ca 1720-1781) og Agathe Hansdatter (1721-1773), Lindegård, Orte
- Hans Pedersen Lindegaard (gårdmand, 1751-1840) og Eleonora Simonsdatter (1758-1838), Lindegård, Orte

Lunde Herred

Allesø (Allese) Sogn:

- Anders Jørgensen (gårdmand, ca 1719-1796) og Elisabeth Rasmusdatter (ca 1724-1807), Allesø
- Hans Andersen (gårdmand, ca 1758-1824) og Anne Sophie Nielsdatter (ca 1759-1825), Allesø

Lumby Sogn:

- Erich Pedersen (rytterbonde, ca 1646-1725) og Maren Rasmusdatter (ca 1650-1722), Anderup
- Rasmus Erichsen (rytterbonde, ca 1670-1735), og (1) Anne Ibsdatter (ca 1666-1721), og (2) Karen Simonsdatter (ca 1686-1756), Anderup
- Christian Caspersen (gårdmand, ca 1710-1799) og Anne Rasmusdatter (1722-1792), Anderup
- Anders Thomsen (gårdmand, fra Lunde, 1769-1812) og Karen Christiansdatter (1754-1821, enke efter gårdmand Jørgen Erichsen, 1761-1789), Anderup
- Jørgen Andersen (1795-1880, gårdmand i Anderup, senere indsidder og daglejer i Hauge) og Ane Marie Hansdatter (ca 1788-1858), Hauge
- Ole Nielsen (husmand og tømrer, 1822-1893, fra Nebel ved Horsens) og Ane Jørgensdatter (1820-1888), Stige
- Christian Jørgensen (skræddermester og graver, 1846-1927, fra Gummerup) og Ane Marie Olsen (1849-1919), Stige

Lunde Sogn:

- Thomas Andersen (husmand, fra Rågelund, 1734-1817) og Apelone Christensdatter (ca 1740-1817, enke efter Anders Christensen, ca 1724-1760), Vester Lunde

Odense Herred

Fangel Sogn:

- Peder Poulsen (husmand og daglejer, fra Allested, 1789-1848) og Anne Marie Mortensdatter (1793-1859), Fangel

Odense Sct. Knuds Landsogn:

- Niels Knudsen Rødegaard (gårdmand, ?-1707) og Sidsel Nielsdatter (?-1709), Rødegård
- Poul Andersen (gårdmand, ?-1705) og Karen Nielsdatter (gift (2) med gårdmand Anders Hansen), Hunderup

Odense Vor Frue Landsogn:

- Niels Knudsen (gårdmand, ca 1635-1698) og Anna Nielsdatter (ca 1663-1724, gift (2) med gårdmand Anders Andersen, ?-1737), Killerup

Sanderum Sogn:

- Hans Nielsen (gårdmand, ca 1683-1769), og (1) Maren Lauritsdatter (?-1736), og (2) Giertrud Jørgensdatter (ca 1711-1777), Dyrup

Verninge Sogn:

- Hans Pedersen Lindegaard (husmand, fra Orte, 1751-1840) og Eleonora Simonsdatter (1758-1838), Nårup Skov
- Simon Hansen Lindegaard (daglejer, 1785-1855) og Maren Andersdatter (fra Sletterød, Fjelsted Sogn, ca 1778-1840), Nårup Skov

Åsum Herred

Fraugde Sogn:

- Knud Nielsen (gårdmand, fra Killerup, ca 1690-1768), og (1) Apolone Andersdatter (ca 1675-1738), og (2) Maren Nielsdatter (ca 1706-1776), Store Tornbjerg

Højby Sogn:

- Hans Nielsen (gårdmand, ?-1701/1718) og Sidsel Nielsdatter, Højby
- Mads Hansen (gårdmand, ?-1743) og Mette Hansdatter (ca 1674-1758), Bondegården, Højby
- Lars Hansen (gårdmand, nævnes 1710 og 1724) og Kirsten Madsdatter (?-før 1743), Anneksgården, Højby
- Hans Hansen (gårdmand, fra Dyrup, 1737-1784) og Apelone Knudsdatter (1739-1811, gift (1) med gårdmand Anders Madsen, ?-1767, gift (3) med gårdmand Lars Hansen, 1758-1838), Højby

Nørre Lyndelse Sogn:

- Hans Larsen (gårdmand, fra Højby, ca 1724-1803), og (1) Johanne Rasmusdatter (ca 1721-1757), og (2) Johanne Nielsdatter (1736-1798), Nørre Lyndelse
- Mads Hansen (gårdmand, 1766-1822) og Maren Hansdatter (ca 1780-1851, gift (2) med gårdmand Niels Madsen, ca 1790-1873), Nørre Lyndelse
- Helle Christensen (gårdmand, ?-efter 1702) og Hilleborg Rasmusdatter (ca 1646-1729, gift (2) med gårdmand Laurids Hansen, ?-før 1713), Dømmestrup
- Anders Hellesen (gårdmand, ca 1692-1736) og Karen Madsdatter (ca 1696-1780, gift (2) med gårdmand Mads Larsen, ca 1698-1771), Dømmestrup
- Peder Larsen (gårdmand, ca 1732-1799), og (1) Sidsel Andersdatter (ca 1723-1768), og (2) Anne Marie Nielsdatter (1739-1823), Dømmestrup; Sidsel Andersdatter var gift (1) med Hans Pedersen Bankemand/Nunnemand (gårdmand, ca 1717-1747) og (2) med Lars Jørgensen Bankemand (gårdmand, ca 1723-1764), begge Dømmestrup
- Niels Madsen (gårdmand, ?-1768) og Apolone Andersdatter, Dømmestrup
- Morten Jørgensen (husmand, fra Lumby, ?-1771) og Maren Jeppesdatter, Freltofte

Rolfsted (Rolsted) Sogn:

- Jørgen Jørgensen (husmand, ?-1770) og Karen Andersdatter (ca 1718-1798), Rolfsted
- Jørgen Jørgensen Langebjerg (husmand og daglejer, 1757-1822), og (1) Anna Larsdatter (ca 1759-1798), og (2) Anne Marie Hansdatter (ca 1760-1824), Rolfsted

Åsum Sogn:

- Anders Thomasen (indsidder, ca 1689-1772) og (1) Kirsten Madsdatter (?-1757), og (2) Maren Christophersdatter (ca 1709-1769), Rågelund, flyttede til Odense


Svendborg Amt

Gudme Herred
Ringe Sogn:

- Mads Pedersen Brandt (husmand, fra Sjælland, ca 1749-1822) og Karen Larsdatter (ca 1751-1826), Rynkeby
- Christiane Madsdatter (ugift, 1788-1818), Rynkeby, fik børn med (1) Hans Larsen og (2) Christian Hansen
- Rasmus Knudsen (husmand, ca 1710-1790), og (1) Anna Poulsdatter (?-1759), og (2) Maren Rasmusdatter (ca 1712-?), Rynkeby
- Poul Rasmussen Smed (husmand, 1741-1814) og Anne Margrethe Christensdatter (1756-1830), Rynkeby
- Christen Andersen (ca 1706-1792) og Birthe Nielsdatter, Rynkeby
- Mads Larsen (husmand og træskomand, fra Lørup, 1774-1829) og Birthe Poulsdatter (1783-1862, gift (2) med husmand Rasmus Larsen, fra Gislev, ca 1798-1864), Rynkeby
- Peder Poulsen (husmand, 1789-1848, fra Allested, flytter til Fangel ca 1835) og Anne Marie Mortensdatter (1793-1859), Boltinggårdsskov

Ryslinge Sogn:

- Jacob Jensen Elling (ca 1647-1726) og Maren Sørensdatter (ca 1670-1744), Ryslinge
- Hans Jacobsen Elling (gårdmand, ca 1696-1774) og Mette Olufsdatter (ca 1710-1785), Ryslinge
- Oluf Rasmussen (gårdmand, ca 1671-1731) og Anna Pedersdatter (ca 1685-1758), Ryslinge
- Michel Michelsen (møller, ca 1674-1753) og Anne Margrethe Hansdatter (ca 1689-1770), Lørup Mølle
- Lars Madsen (husmand, fra Brangstrup i Ringe Sogn, ca 1727-1786) og Birthe Andersdatter (ca 1740-1811, fra Brangstrup, gift (2) med husmand og væver Anders Nielsen, ca 1763-1837), Lørup

Salling Herred

Allested Sogn:

- Anders Rasmussen (gårdmand, ?-1761) og Mette Andersdatter, Allested
- Knud Poulsen (?-1756), og (1) Kirsten Nielsdatter (?-1743), og (2) Karen Andersdatter (ca 1719-1796), Allested
- Poul Knudsen Dynd (gårdmand, 1746-1805), og (1) Anna Larsdatter (fra Dømmestrup, 1762-1787), og (2) Karen Pedersdatter (fra Dømmestrup, 1768-1833, gift (2) med gårdmand Niels Hansen, ca 1774-1807, gift (3) med gårdmand Anders Hansen, ca 1769-1835), Allested

Nørre Broby Sogn:

- Anders Nielsen (gårdmand, ?-1728/1729), Vittinge til 1704/1705, derefter Nørre Broby
- Anders Andersen Skrumand (gårdmand, 1691-1761), og (1) Anne Nielsdatter (1694-1730), og (2) Dorthe Iversdatter (1709-1770, senere gift med gårdmand Peder Erichsen, ca 1711-1775), Nørre Broby
- Iver Hansen (gårdmand, ca 1668-1743) og Kirsten Andersdatter, Nørre Broby
- Rasmus Andersen (gårdmand, 1751-1841) og Kirsten Larsdatter (1751-1807), Ståby
- Rasmus Rasmussen (gårdmand, ca 1678-1738) og Cathrine Larsdatter (ca 1685-1764), Vittinge
- Lars Rasmussen (gårdmand, 1716-1794), og (1) Kirsten Christiansdatter (ca 1704-1750), og (2) Anne Kirstine Christensdatter (1732-1788), Nørre Broby

Sandholts Lyndelse Sogn:

- Christen Hansen Skytte (ca 1685-1732) og Maren Larsdatter (ca 1704-1744, senere gift med Peder Andersen i Vester Hæsinge)

Vejle Sogn:

- Lars Pedersen (husmand og snedker, 1825-1900) og Christiane Andersdatter (1826-1904), Vejle Mark

Vinding Herred

Ellinge Sogn:

- Laurids Jensen (møller, ?-1720) og Elsebeth Ibsdatter (fra Skellerup, 1666?-1743, gift (1) med møller Ole Knudsen), Kildemølle

Herrested Sogn:

- Hans Justesen (gårdmand, ?-1720?), Kastel
- Jens Laursen (bolsmand og skrædder, fra Ellinge, 1708-1766) og Karen Andersdatter (ca 1698-1780), Kragelund
- Berent Larsen (gårdmand, ca 1693-efter 1746), Måre
- Ole Hansen Elling (gårdmand, fra Ryslinge, 1732-1802) og Anne Margrethe Michelsdatter (fra Lørup, 1724-efter 1802), Måre
- Lars Jensen (bolsmand og smed, ca 1745-1824) og Mette Kirstine Hansdatter (ca 1752-1820, gift (1) med smed Rasmus Rasmussen, ca 1718-1781), Måre
- Jens Larsen (bolsmand og smed, ca 1790-1863) og Kirsten Justsdatter (ca 1794-1868), Måre
- Gregers Jensen (gårdmand, ?-efter 1734) og Kirsten Hansdatter (?-1734), Måre
- Hans Gregersen (gårdmand, ca 1702-1776) og Karen Berentsdatter, Måre
- Just Hansen (gårdmand, ca 1745-1822) og Anna Olesdatter (1763-1825), Måre

Skellerup Sogn:

- Søren Andersen (gårdmand, ca 1637-1705) og Anne ... (ca 1643-1679), Såderup
- Jep Sørensen (møller, ca 1628-1679) og Margrethe Andersdatter, Grøfte Mølle

Søllinge Sogn:

- Mads Larsen (husmand, ?-1752?), Søllinge
- Lars Madsen (husmand, ca 1723-1793), og (1) Anne Jørgensdatter (?-før 1780), og (2) Karen Rasmusdatter (ca 1747-1830, senere gift med husmand og tækkemand Christen Jacobsen, fra Ferritslev, ca 1748-1827), Søllinge
- Niels Stephansen (husmand og daglejer, 1793-1845) og Maren Larsdatter (ca 1785-1863), Søllinge
- Johan Christoffer Jensen (husmand og daglejer, fra Måre, 1823-1876) og Anne Marie Nielsdatter (1821-1901), Søllinge
- Rasmus Pedersen (gårdmand, fik barn ca 1747) og Maren Rasmusdatter, Eskildstrup (Eskilstrup)
- Lars Larsen (husmand og daglejer, ca 1740-før 1805) og Kirsten Larsdatter (ca 1750-før 1814), Eskildstrup
- Anna Hansdatter (ca 1770-?), Eskildstrup, fik 1793 barn med forvalter Stephan Nielsen

Sønder Højrup Sogn:

- Lars Hansen Højby (bolsmand, fra Højby, ca 1774-1846), og (1) Maren Nielsdatter (ca 1769-1805), og (2) Anne Hansdatter (ca 1772-1849), Vandkær, Sønder Højrup Mark
- Knud Madsen (bolsmand, fra Nr. Lyndelse, 1806-1883) og Maren Larsdatter (1810-1882), Vandkær
- Hans Knudsen (bolsmand, 1847-1913) og Karen Kirstine Larsen (fra Vejle, 1862-1926), Jyllandsgyden
- Mads Hansen (husmand, fra Rynkeby i Ringe Sogn, 1812-1882) og Mette Marie Madsdatter (1822-1897), Bregnebjerg
- Mads Peter Brandt (husmand, 1859-1934) og Ane Dorthea Johansen (fra Søllinge, 1853-1920), Bregnebjerg

Årslev Sogn:

- Jens Nielsen (bolsmand, ca 1766-1841) og Maren Mortensdatter (fra Nr. Lyndelse Sogn, 1768-1847), Lindeskovsstedet, Årslev Mark


Skanderborg Amt

Hjelmslev Herred

Hørning Sogn:

- Thomas Rasmussen (rytterbonde) og Karen Sørensdatter (?-1687), Bjertrup
- Jens Pedersen (rytterbonde, ?-1708) og Anne Thomasdatter, Bjertrup

Voer Herred

Lundum Sogn:

- Niels Enevoldsen (rytterbonde) og Anne Sørensdatter (?-ca 1709), Lundum

Hansted Sogn:

- Simon Jensen (gårdmand, ?-ca 1705) og Anne Hansdatter, Hansted
- Knud Sørensen (gårdmand, ?-1738) og Anne Cathrine Simonsdatter, Hansted
- Enevold Nielsen (gårdmand, ?-1743) og Inger Frandsdatter (?-ca 1730), Hansted
- Niels Enevoldsen (gårdmand, ?-1744) og Maren Rasmusdatter (ca 1708-1781, senere gift med gårdmand Jacob Jensen, ca 1716-1800), Hansted

Nebel Sogn:

- Peder Andersen (gårdmand, fra Trustrup, Hundslund Sogn, ca 1715-1795), og (1) Helle Jensdatter (1715-1762), og (2) Karen Nielsdatter (1741-1823), Serritslev
- Michel Pedersen Smed (gårdmand, 1768-1825) og Maren Pedersdatter (1770-1825), Serritslev
- Niels Rasmussen (selvejergårdmand, fra Koldt, 1779-1861), og (1) Maren Nielsdatter (ca 1782-1816), og (2) Mette Michelsdatter (1793-1858), Bleld

Vær Sogn:

- Jens Madsen (gårdmand, ca 1664-?), Stensballe
- Frands Jensen (ca 1698-1780) og Karen Sørensdatter (ca 1700-1754), Stensballe
- Peder Jensen Smed (gårdmand og smed, ca 1727-1798) og Mette Frandsdatter (1739-1790), Stensballe


Vejle Amt

Elbo Herred

Vejlby Sogn:

- Jens Hansen Lassen (gårdmand, ?-efter 1703) og Dorthe Hansdatter, Trelde
- Hans Jensen Lomholt d.æ. (gårdmand, ?-efter 1721), Lomholt, Egeskov
- Jens Hansen Lomholt (gårdmand, ca 1708-ca 1760) og Dorthe Pedersdatter (ca 1720-1782, senere gift med gårdmand Jeppe Jensen, ca 1738-1821), Trelde
- Hans Jørgensen (gårdmand, ?-1709) og Birthe Pedersdatter, Trelde
- Peder Hansen Smed (gårdmand, 1680/85-efter 1749) og Kirsten Sørensdatter, Trelde


Århus Amt

Ning Herred

Koldt (Kolt) Sogn:

- Poul Sørensen (gårdmand, ca 1633-1707) og Maren Jensdatter (ca 1634-1711), Lemming
- Knud Nielsen (ca 1645-1708), og (1) Anne Nielsdatter (ca 1635-1698), og (2) Dorethe Nielsdatter (ca 1699-1728), Lemming
- Jens Poulsen (gårdmand, ca 1666-1729) og Margrethe Knudsdatter (?-1736), Lemming
- Peder Jensen Biatrup (gårdmand, 1677-1728) og Anne Jensdatter (ca 1686-1728), Hasselager
- Poul Pedersen (gårdmand, 1713-1742) og Sidsel Jensdatter (fra Lemming, ca 1708-1789, senere gift med gårdmand Peder Andersen, 1714/15-1749), Hasselager
- Rasmus Poulsen (gårdmand, 1741-1819), og (1) Maren Jensdatter (ca 1737-1777, fra Malling), og (2) Malene Nielsdatter (1758-1796, fra Viby), og (3) Ane Mortensdatter (1780-1839, fra Snåstrup, senere gift med Peder Sørensen), Hasselager

Viby Sogn:

- Jens Eskildsen (gårdmand, ?-ca 1698), Viby
- Eskild Jensen (gårdmand, ca 1660-1734) og Mette Juelsdatter (ca 1664-1728), Viby
- Juel Eskildsen (gårdmand og kreaturhandler, ca 1688-1771), og (1) Anne Pedersdatter (?-1740), og (2) Anne Pedersdatter, Viby
- Niels Amdi (gårdmand, ca 1720-1762) og Mette Margrethe Juelsdatter (1735-1785, senere gift med gårdmand Søren Pedersen Møller, ca 1727-1780, og med gårdmand Anders Pedersen, 1748-1797, født i Hasselager), Viby


Til startsiden